034 – 3 mesitas auxiliares

Oferta ganadora: 160.000

3 mesitas auxiliares